80

max huber. borsalino

Posted in 50's, corporate identity, max huber, swiss typography, tipografía by desescribir on 18 September 2009

090916_max huber_borsalino

postal publicitaria deseñada por max huber para borsalino. 50’s

información sobre max huber  + +

+ (grazie!)

volkswagen. catálogo. brochure

Posted in 60's, brochure, corporate identity, deseño industrial, typography, volkswagen by desescribir on 6 September 2009

090808_vw_1964_1

090808_vw_1964_2

090808_vw_1964_2b

090808_vw_1964_3

catálogo volkswagen beetle. 1964. 21×15 cm. deseñador descoñecido

volkswagenwerk ag. wolfsburg

ernst keller. das neue heim. a nova casa

Posted in 20's, 30's, ernst keller, stamp, swiss typography, typography by desescribir on 15 August 2009

090815_ernstkeller

das neue heim. the new home. a nova casa

deseño ernst keller

selo conmemorativo da exposicion ‘das neue heim’ (a nova casa) celebrada no ‘kunstgewerbemuseum’ de zürich no ano 1928.

ernst keller foi un dos impulsores da escola de deseño de zürich (onde foi profesor de  deseñadores como emil ruder e josef müller-brockmann). foi un dos primeiros deseñadores en suiza en aplicar as ideas da ‘tipografía elemental’ e de continuar as experiencias tipográficas desenroladas na bauhaus.

+ +

hope. selo. stamp

Posted in 60's, sello, stamp by desescribir on 15 August 2009

090815_hopestamp

selo 1969. us postage. deseñador descoñecido

hope for the crippled. esperanza para os discapacitados

+

Tagged with: , , ,

max huber. chapeus e estradas. hats & roads

Posted in 50's, 60's, deseño suizo, max huber, posters, swiss typography, typography by desescribir on 7 August 2009

090806_max huber_borsalino_3

090806_max huber_borsalino_4

090806_max huber_borsalino_5

max huber. postais publicitarias para a marca italiana de sombreiros ‘borsalino’. carteis para o gran premio de automobilismo en monza, italia.  + +

escalímetro

Posted in deseño suizo, swiss typography, tipografía, typography by desescribir on 27 July 2009

090725_raffinerie_escalimetro

090725_raffinerie_escalimetro2

mehr als wohnen. gta verlag. zürich. 2006

raffinerie  +

tres 3. three 3

Posted in 30's, 50's, dutch typography, karl gerstner, piet zwart, swiss typography, tipografía by desescribir on 24 July 2009

CRI_1036_piet zwart_wij nu experimentell toneel (moma)

cm7g4fb2ha_bauhaus_postcard_web2

CRI_1036_karl gerstner_liberale partei_liste3 (moma)

three 3

1. piet zwart. wij nu experimenteel toneel. 1925  +

2. deutscher tänzerkongress. 30’s?  +

3. karl gerstner. 3 liberale partei. liste 3. 1959  +


wilhelm kienzle

Posted in 50's, deseño industrial, deseño suizo by desescribir on 19 July 2009

090717_Wilhelm Kienzle_1951

wilhelm kienzle, 1951

090717_Wilhelm Kienzle_Kakteen-Giesskanne_1935

Kakteen-Giesskanne, 1935

090717_Wilhelm Kienzle_Telefontischchen _1950

Telefontischchen, 1950

090717_Wilhelm Kienzle_trigon spiel_1950

Trigon spiel, 1950

090717_Wilhelm Kienzle_Hocker

Hocker

+

window garden

Posted in arquitectura by desescribir on 19 July 2009

090719_window garden

window garden

+ +

creative playthings puzzle

Posted in 60's, deseño industrial by desescribir on 19 July 2009

090719_creativeplaythings_1

090719_creativeplaythings_3

creative playthings puzzle

60’s

+